Ο όρος μηχανή με την σύγχρονη έννοιά του, χρησιμοποιήθηκε στην εποχή του Αισχύλου για να περιγράψει τον μηχανισμό σκηνής πού χρησιμοποιήθηκε για να φέρει τούς ήρωες της τραγωδίας στην σκηνή. Έγινε γνωστός με τον Λατινικό όρο Deus ex machina που εισήγαγε ο Βιτρούβιος. Ήταν μεγάλοι μηχανισμοί από δοκούς, τροχαλίες και σχοινιά που μπορούσαν να σηκώσουν φορτία ως ένα τόνο και σε μερικές περιπτώσεις να κάνουν σφοδρούς κλυδωνισμούς απεικονίζοντας ένα ταξίδι στο χώρο όταν το έργο το απαιτούσε.

Πληροφορίες αντλούμε μόνο από αναφορές που έχουμε, σε έργα που σώζονται.

 

Το αρχαίο Ελληνικό θέατρο γεννήθηκε τον 6o π.Χ αιώνα από ένα θεατρικό σχήμα για έναν ηθοποιό πού άνθισε στα Δωρικά Ελληνικά διαμερίσματα για να περάσει στην ωριμότητά του τον 5ο π.Χ αιώνα μετά τούς νικηφόρους πολέμους κατά της Περσικής Αυτοκρατορίας.

Ο Αισχύλος πού ήταν ο ίδιος ήρωας, κέρδισε την πρώτη φιλολογική του νίκη στους δραματικούς αγώνες τού 484 στην Αθήνα. Το 472 παρουσίασε τούς Πέρσες όπου εισήγαγε τον δεύτερο ηθοποιό, εκτός τού ίδιου, δημιουργώντας έτσι το γνώριμό μας σχήμα των πολλών ηθοποιών στη σκηνή.

Ο Σοφοκλής, ο Ευριπίδης και ο Αριστοφάνης συνέβαλαν στην ανάπτυξη του Θεάτρου του 5ου αιώνα.

Ο Αισχύλος πρώτος εισήγαγε την ιδέα του ηθοποιού που θα μπορούσε να επέμβει ξαφνικά πίσω από την σκηνή, από την οροφή και ίσως μέσα ακόμα και από την περιοχή της ορχήστρας για να πάρει μέρος στο δράμα. Από αγγεία που βρίσκονται σε Μουσεία και ιδιωτικές συλλογές, παίρνουμε σημαντικές πληροφορίες για το αρχαίο θέατρο και το μηχανισμό. Η μεταφορά των ηθοποιών (και σε μερικές περιπτώσεις αλόγων και αρμάτων ακόμα) από το πίσω μέρος της σκηνής στο προσκήνιο γίνονταν με τη βοήθεια μηχανισμού που αποκάλεσαν μηχανή, όρο ισοδύναμο με την Λατινική ρίζα machina. Η λέξη Μηχανή ενώ χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Όμηρο στην Ιλιάδα για να περιγράψει τον πολιτικό χειρισμό, χρησιμοποιήθηκε με την σύγχρονη έννοια στην 2 εποχή τού Αισχύλου για να περιγράψει τον μηχανισμό σκηνής πού χρησιμοποίησε για να φέρει τούς ήρωες της τραγωδίας στην σκηνή και έγινε γνωστός με τον Λατινικό όρο Deus ex machina που εισήγαγε ο Βιτρούβιος. Τον όρο από μηχανής θεός εισήγαγε ο Πλάτων και αυτό δημιούργησε μια γενική παρανόηση σχετικά με το θέμα, διότι υπάρχει η γενική εντύπωση ότι η χρήση της μηχανής ήταν «για να φέρνει θεούς στη σκηνή και να δίνουν τη λύση του δράματος» ενώ αυτό δεν ήταν η κύρια χρήση της μηχανής. Οι άνθρωποι πού έφτιαχναν (σχεδίαζαν και κατασκεύαζαν) αυτούς τούς μηχανισμούς λέγονταν από τον Αριστοφάνη μηχανοποιοί πού σήμαινε μηχανικοί με βάση την σύγχρονη ορολογία και είναι ταυτόσημη έννοια με τον Γερμανικό όρο Maschinenbau Ingenieurs.

Ένας άλλος μηχανισμός σκηνής ήταν η περίακτος, ένα περιστρεφόμενο σκηνικό με τρείς όψεις για γρήγορη αλλαγή σκηνικών. Υποστηρίζονταν από έναν κατακόρυφο άξονα πού εδραζόταν σε ένα πέτρινο έδρανο στο έδαφος.

Μια άλλη εφεύρεση ήταν το εκκύκλημα, ένα χαμηλό όχημα με τροχούς πού χρησιμοποιούνταν για την μεταφορά βαρειών αντικειμένων, από και προς την σκηνή (όπως θρόνοι) και επίσης νεκρών, δεδομένου ότι η αναπαράσταση φόνου ή αυτοκτονίας απαγορεύονταν αυστηρά στο αρχαίο θεατρικό δράμα. Η περίακτος και το εκκύκλημα εξελίχθηκαν από τον πήλινο τροχό και το όχημα με τροχούς αντίστοιχα και δεν έχουν σημαντική αξία σαν εφευρέσεις.

Άλλη θεατρική μηχανή ήταν το κεραυνοσκοπείο ή βροντείο για τη δημιουργία ήχων αστραπής ή βροντής (Σουϊδας) έστι δέ και μηχάνημά τι ό καλείται βροντείο εις ό αι ψήφοι κατήγοντο και κυλιόμεναι ήχον απετέλουν ερικότα βροντή.

Τα σκηνικά αυτά μηχανήματα αναφέρονται στον Προμηθέα του Αισχύλου και τις Νεφέλες τού Αριστοφάνη. Η μηχανή δεν φαίνεται να έχει κοντινό προηγούμενο και η κατασκευή της μοιάζει να έχει μεγάλη τεχνική αξία καθόσον σχεδιάστηκε καθ’ υπαγόρευση των αναγκών τού θεάτρου και δεν προήλθε σαν αποτέλεσμα μακράς εξέλιξης. Παρ’ όλο πού υπάρχουν πολλές απεικονίσεις θεατρικών έργων σε αγγειογραφίες, απ’ όπου συμπεραίνεται η χρήση της μηχανής, υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες για τη μορφή της γιατί την ήθελαν να είναι αόρατη.

 

 

Η Μηχανή ήταν ήδη σε γενική χρήση από την εποχή του Αριστοφάνη. Κανείς από αυτούς τούς μηχανισμούς, πού ήταν κατασκευασμένοι από φθαρτά υλικά, δεν σώζεται. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν αρκετές αναφορές στη μηχανή, σε τραγωδίες πού σώζονται και σε αγγειογραφίες, από τις οποίες αναφορές μπορεί να ανακατασκευαστεί. Ήταν ένας μεγάλος μηχανισμός πού αποτελούνταν από δοκούς, τροχαλίες και σχοινιά πού μπορούσαν να σηκώσουν φορτία ως ένα τόνο και σε μερικές περιπτώσεις να κάνουν σφοδρούς κλυδωνισμούς απεικονίζοντας ένα ταξίδι στο χώρο όταν το έργο το απαιτούσε.

Υπάρχουν πολλές απεικονίσεις θεατρικών έργων σε αγγειογραφίες, απ’ όπου συμπεραίνεται η χρήση της μηχανής. Σε δύο αγγειογραφίες του 400 πΧ πού σώζονται φαίνεται μια σκηνή από την Μήδεια τού Ευριπίδη. Σ’ αυτήν η Μήδεια είναι έτοιμη να πετάξει στην Αθήνα με το άρμα τού Ήλιου πού το οδηγούν φίδια. Αυτό το άρμα πρέπει να είναι ο μηχανισμός. Κάτω από την Μήδεια φαίνονται τα νεκρά παιδιά της, αριστερά της ο Ιάσων και στα δεξιά της πιθανότατα η Αφροδίτη. Η μηχανή δεν φαίνεται, εκτός από τα κύρια σκηνικά στοιχεία πού είναι το άρμα και τα φίδια (Εικ. 1).

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Παρ’ όλο που κανείς μηχανισμός ούτε απεικονίσεις του δεν σώζονται, υπάρχουν αρκετές αναφορές σε έργα πού σώζονται από τις οποίες αντλούμε πληροφορίες για τον σχεδιασμό και την λειτουργία του. Λεπτομερείς πληροφορίες για τον εξοπλισμό σκηνής και τούς μηχανισμούς της δίδονται από τον Βιτρούβιο 1ος  αιώνας μ.Χ. και τον Pollux 3ος  αιώνας μ.Χ., ο οποίος τον περιγράφει ως ακολούθως: “Ο μηχανισμός δείχνει θεούς ή ήρωες στον αέρα. Ήταν τοποθετημένος στην αριστερή πάροδο”. Αυτό προσδιορίζει την θέση τού κεντρικού μέλους τού μηχανισμού αν και δεν διευκρινίζεται σε ποιά μεριά. Καθορίζει επίσης και την ακτίνα λειτουργίας αφού ο από μηχανής θεός εμφανιζόταν περίπου στο μέσο της σκηνής. Στην Ειρήνη του Αριστοφάνη ο Τρυγαίος πετάει με έναν κάνθαρο και απευθύνεται στον χειριστή λέγοντάς του να μην τον αφήσει να πέσει « …μηχανοποιέ πρόσεχε … γιατί αν δεν προσέξεις θα γίνω τροφή για τον Κάνθαρο». Και ακόμη παραπονιέται ότι νοιώθει αδιαθεσία από τούς κλυδωνισμούς. Η πτήση καλύπτει χρόνο δεκαοκτώ στίχων στην διάρκεια των οποίων η μηχανή κλυδωνίζεται ώστε να δώσει την εντύπωση διαστημικού ταξιδιού και μετά επιστρέφει στο σημείο από όπου ξεκίνησε. Στο Δαίδαλο ο Αριστοφάνης αναφέρει ότι ο μηχανοποιός ο ίδιος χειρίζεται τον τροχό. Σύμφωνα με τον Jebb (Arnott 1962) πάντα πριν την εμφάνιση τού μηχανισμού προηγούνταν κάποιοι στίχοι ή κάποιες καλυμμένες φράσεις στον διάλογο, για να του δώσουν χρόνο να μπει στον χώρο. Αυτό μας χρησιμεύει για να χρονομετρήσουμε τις αντίστοιχες διαδικασίες. Μια πρόσθετη μαρτυρία ότι ο μηχανισμός χρησιμοποιούνταν από τον Αισχύλο έχουμε στον Προμηθέα Δεσμώτη όπου η είσοδος του χορού των Ωκεανίδων με άρμα αναγγέλλεται από τον Προμηθέα από δεκατρείς στίχους ενώ οι αντίστοιχοι στίχοι τού Ευριπίδη είναι 6 ως 7. Μια εξήγηση γι’ αυτό ίσως είναι το σημαντικό φορτίο πού έπρεπε να μεταφερθεί. Αφού τα μέλη τού χορού ήταν δεκαπέντε το μεταφερόμενο φορτίο θα ήταν περίπου 1000 κιλά. Υπάρχει πάντως και μια άλλη εκδοχή: δύο μηχανισμοί να χρησιμοποιούνταν, όπως προτάθηκε από τον σχολιαστή Λουκιανό 2ος αι μ.Χ., ένας σε κάθε μεριά. Αυτό υποβιβάζει το φορτίο σε 500 κιλά, πάλι θαυμαστό για την εποχή. Ο Pollux περιγράφει τον μηχανισμό σαν γερανό πού έρχεται από ψηλά και απιθώνει το σώμα τού Μέμνωνα στην Αισχύλεια τραγωδία.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Από τις διαστάσεις τού κτιρίου της σκηνής μπορούμε να καθορίσουμε τον χώρο στον οποίο λειτουργούσε αυτός ο μηχανισμός. (Pickard-Cambridge).

Από τις αρχαιολογικές και ιστορικές μαρτυρίες που αναφέρθηκαν φαίνονται πιθανές οι επόμενες προδιαγραφές για τη μηχανή.

 1. Ήταν τοποθετημένη κοντά στην αριστερή πάροδο.
 2. Λειτουργούσε σε κάποιο ύψος από τη σκηνή.
 3. Οι ηθοποιοί μεταφέρονταν στο προσκήνιο περίπου στο μέσον της σκηνής.
 4. Το μεταφερόμενο φορτίο ήταν συνήθως 400 κιλά αλλά σε μερικές περιπτώσεις έφθανε και τα 1000 κιλά.
 5. Μπορούσε να κάνει κλυδωνισμούς.
 6. Το κύριο μέλος ήταν μια δοκός που περιστρεφόταν γύρω από μια άρθρωση.
 7. Μπορούσε να παράγει τόσο κατακόρυφη κίνηση όσο και οριζόντια.
 8. Ο χειριστής μπορούσε να ελέγχει την κατακόρυφη θέση τού φορτίου.
 9. Ένας τροχός βοηθούσε το χειριστή στο χειρισμό.
 10. Σε μερικές περιπτώσεις ο μηχανισμός έπρεπε να κινηθεί γρήγορα.
 11. Είχε υπολογίσιμο αντίβαρο.
 12. Το φορτίο έπρεπε να είναι τουλάχιστο μερικά σταθμισμένο.
 13. Οι ηθοποιοί ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου στηρίζονταν από φορείο ή άρμα το οποίο κρεμόταν από τη μηχανή.

14.Οι θεατές ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορούσαν να δουν πολύ λίγο μέρος από τη μηχανή.

Επειδή ο μηχανοποιός χειριζόταν ο ίδιος τη μηχανή, συμπεραίνεται ότι πρόκειται για σύνθετο μηχανισμό. Η κατασκευή ενός πρωτοτύπου σε συνδυασμό με μια θεατρική παράσταση θα αποτελέσει την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας που άρχισε το 1993 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

 

Πηγή:

 

ΘΩΜΑΣ Γ. ΧΟΝΔΡΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών, Ο ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ, Διάλεξη στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας στις 27 Μαΐου 2013.

 

Σύνταξη: Πολυξένη Γκιούρη  13-02-2019

88 Σκέψεις στο “Ο ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ”

 • Hi there, the whole thing is going perfectly here and ofcourse every one is sharing data, that’s truly good, keep up writing.|

 • Hello there, just turned into aware of your blog thru Google, and found that it’s really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will be grateful when you continue this in future. Numerous other folks might be benefited out of your writing. Cheers!|

 • I like the helpful information you provide for your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check once more here
  regularly. I am fairly certain I will be told
  many new stuff proper here! Good luck for the next!

 • My spouse and I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be precisely what I’m looking for.
  Does one offer guest writers to write content to suit
  your needs? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on many of the subjects you write in relation to here.
  Again, awesome website!

 • Hi there, always i used to check website posts here early in the
  break of day, because i enjoy to gain knowledge of more and more.

 • Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get
  a lot of spam feedback? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very
  much appreciated.

 • Have you ever thought about including a little bit more than just
  your articles? I mean, what you say is valuable
  and all. However think about if you added some great graphics or videos
  to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this site could undeniably be one of the very
  best in its niche. Amazing blog!

 • Hello everybody, here every person is sharing these kinds of knowledge, thus it’s
  good to read this blog, and I used to visit
  this website every day.

 • What’s up it’s me, I am also visiting this site regularly, this web site is in fact good and the viewers are in fact
  sharing fastidious thoughts.

 • wonderful points altogether, you just received a emblem new reader.
  What could you recommend in regards to your post that you just made a few days ago?
  Any sure?

 • hello!,I love your writing very so much! share we keep up a correspondence extra approximately your article on AOL?
  I require an expert on this area to solve my problem.
  Maybe that’s you! Having a look forward to see you.

 • Hello There. I found your weblog the use of msn. This is a
  very neatly written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your helpful info.
  Thank you for the post. I will definitely return.

 • Woah! I’m really digging the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times
  it’s very difficult to get that “perfect balance” between usability and visual appearance.
  I must say you have done a awesome job with this.
  Also, the blog loads extremely quick for me on Chrome. Outstanding Blog!

 • I don’t know if it’s just me or if perhaps everybody else encountering issues with
  your website. It looks like some of the text on your
  content are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is
  happening to them as well? This could be a problem with my internet browser because I’ve had this happen previously.
  Thank you

 • Hi, I do think your blog could be having internet browser
  compatibility issues. Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine however
  when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other than that,
  excellent blog!

 • A person necessarily lend a hand to make seriously articles
  I would state. That is the very first time I frequented your website page and to this point?
  I surprised with the research you made to create this particular put up incredible.
  Magnificent task!

 • Hey this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if
  you have to manually code with HTML. I’m
  starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

 • Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam
  remarks? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is
  very much appreciated.

 • Awesome issues here. I’m very satisfied to look your post.
  Thank you so much and I am taking a look ahead to contact you.
  Will you please drop me a mail?

 • It is the best time to make some plans for the future
  and it is time to be happy. I’ve read this post and if I
  could I desire to suggest you some interesting things or suggestions.

  Perhaps you can write next articles referring
  to this article. I wish to read more things about it!

 • hello!,I like your writing very so much! proportion we keep up a correspondence extra about your
  article on AOL? I require a specialist in this area to unravel my problem.

  Maybe that’s you! Looking forward to see you.

 • Superb site you have here but I was curious if you knew of any user
  discussion forums that cover the same topics talked about here?
  I’d really like to be a part of online community where I can get feed-back from other
  knowledgeable people that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know.
  Appreciate it!

 • Hi i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this article i
  thought i could also create comment due to this good post.

 • Hello! I’ve been reading your web site for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you
  a shout out from Austin Texas! Just wanted to say keep up
  the great job!

 • Exceptional post however I was wanting to know if
  you could write a litte more on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit
  further. Cheers!

 • You could definitely see your expertise in the article you write.
  The world hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe.
  All the time follow your heart.

 • It’s perfect time to make some plans for the future and
  it’s time to be happy. I’ve read this post
  and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips.

  Perhaps you can write next articles referring to this article.
  I desire to read more things about it!

 • Simply desire to say your article is as astonishing.
  The clearness to your put up is just great and i could assume you’re
  knowledgeable in this subject. Well with your permission allow me to clutch
  your RSS feed to keep up to date with imminent post.
  Thank you 1,000,000 and please keep up the enjoyable work.

 • Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I
  provide credit and sources back to your webpage?

  My blog site is in the exact same niche as yours and my users
  would genuinely benefit from a lot of the information you provide here.
  Please let me know if this ok with you. Thank you!

 • I believe that is one of the most vital info for me. And i am satisfied studying your article.
  But wanna statement on some normal things, The website taste is perfect, the articles is
  in reality great : D. Just right process,
  cheers

 • Currently it appears like BlogEngine is the best blogging platform out there right now.

  (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 • Wow that was unusual. I just wrote an very long
  comment but after I clicked submit my comment didn’t show up.

  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say fantastic blog!

 • It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to
  this superb blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and
  adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to new updates and will talk about this website with my Facebook
  group. Talk soon!

 • Amazing! This blog looks exactly like my old one!
  It’s on a completely different subject but it has pretty much the same layout and design. Wonderful choice of
  colors!

 • Hey there! Someone in my Myspace group shared this website with
  us so I came to take a look. I’m definitely enjoying
  the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my
  followers! Great blog and amazing style and design.

 • An impressive share! I’ve just forwarded this onto a friend
  who had been doing a little homework on this. And he actually ordered me lunch
  because I found it for him… lol. So allow me to reword this….
  Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time
  to talk about this subject here on your blog.

 • Write more, thats all I have to say. Literally, it
  seems as though you relied on the video to make your point.
  You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just
  posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

 • Attractive part of content. I simply stumbled upon your site and
  in accession capital to assert that I acquire in fact loved account your
  blog posts. Anyway I’ll be subscribing for your augment and even I success you
  access persistently fast.

 • Hi there to all, the contents present at this web page are genuinely remarkable for people knowledge, well, keep up the good work fellows.

 • Hi, i think that i saw you visited my web site so i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 • Hi it’s me, I am also visiting this web site regularly, this site is really good and the viewers are genuinely sharing nice thoughts.

 • Amazing things here. I’m very happy to peer your article.
  Thank you so much and I am having a look forward to contact you.

  Will you kindly drop me a e-mail?

 • Do you mind if I quote a few of your posts as long
  as I provide credit and sources back to your
  site? My blog is in the exact same area of interest as yours and my
  visitors would definitely benefit from some of the information you provide here.
  Please let me know if this alright with you. Many thanks!

 • Today, I went to the beachfront with my children. I
  found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter
  and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put
  the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic
  but I had to tell someone!

 • Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely long) so
  I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
  Do you have any suggestions for newbie blog writers?
  I’d certainly appreciate it.

 • Greetings from Florida! I’m bored to tears at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break.
  I really like the info you provide here and can’t wait to take a look when I get home.

  I’m amazed at how fast your blog loaded on my mobile .. I’m not even using
  WIFI, just 3G .. Anyhow, very good blog!

 • Hello, Neat post. There is an issue with your web site in web explorer, may test this?
  IE still is the marketplace leader and a large section of people will leave out your
  excellent writing due to this problem.

 • Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I
  have really enjoyed browsing your blog posts.
  In any case I will be subscribing to your feed and I hope
  you write again very soon!

 • I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep
  it up! I’ll go ahead and bookmark your site to
  come back down the road. Cheers

 • Howdy! This article could not be written any
  better! Going through this post reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I most certainly will forward this post to him.
  Pretty sure he will have a great read. Thank you for sharing!

 • Wow, incredible blog structure! How long have you ever been running a blog for?
  you made running a blog look easy. The whole glance of your
  web site is excellent, as neatly as the content!

 • You made some really good points there. I checked on the internet for additional information about the issue and found most people will go
  along with your views on this site.

 • First of all I want to say awesome blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind.
  I was curious to know how you center yourself and clear your mind before writing.

  I have had a difficult time clearing my mind in getting my thoughts out there.
  I do take pleasure in writing but it just
  seems like the first 10 to 15 minutes tend to be wasted
  just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints?
  Thank you!

 • constantly i used to read smaller content which as well clear their motive, and that is also happening
  with this post which I am reading at this time.

 • Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one
  and i was just wondering if you get a lot of spam responses?
  If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me insane so any assistance
  is very much appreciated.

 • each time i used to read smaller articles
  or reviews that also clear their motive, and that is also happening
  with this paragraph which I am reading at this time.

 • Hey! I’m at work browsing your blog from my new iphone
  3gs! Just wanted to say I love reading your blog and
  look forward to all your posts! Keep up the great
  work!

  Also visit my web-site: junk car

 • Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative.
  I am going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue
  this in future. Lots of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

  Here is my web blog :: junk car for sale

 • Hello there! This post couldn’t be written any better!
  Reading through this article reminds me of my previous roommate!
  He always kept talking about this. I am going to forward this post to him.
  Pretty sure he’ll have a good read. Many thanks for sharing!

  Feel free to visit my blog post; junk car

 • Right here is the perfect site for everyone who wishes to find out about this topic.

  You realize so much its almost tough to argue with you (not
  that I really will need to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a
  subject that has been written about for years. Wonderful stuff, just
  excellent!

  Here is my blog post; buying junk cars

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.