Ο βίος ως θέατρο

Πρωτοπαπά-Μαρνέλη Μαρία, Διευθύντρια Ερευνών Διευθύνουσα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών. (2019, 17 Φεβρουαρίου) Ο Βίος ως […]